• Välkommen till Svensk Kooperation!

  Vi jobbar för att främja den kooperativa företagsformen genom att öka kunskap, sprida kooperativa idéer och driva opinionsbildning.

  Om oss
 • Goda Affärer

  Har du koll på Sveriges ekonomiska föreningar och kooperativa och ömsesidiga företag? Vi har samlat all information på ett ställe.

  Läs mer
 • Jämställdhet i kooperationer

  Vår färska rapport visar att kooperativa företag är mer jämställda än andra företag. Här kan du fördjupa dig i ämnet!

  Läs rapporten
 • Intervjuer med kooperationer

  Vi har intervjuat framstående personer från ett antal olika kooperativa och ömsesidiga företag. Läs om deras tankar om den kooperativa idéen – idag och i framtiden.

  intervjuer

Artiklar och inspiration

 • De 7 kooperativa principerna

  Kooperativa verksamheter har minst sju saker gemensamt. Sju principer som utgör den kooperativa värdegrunden. En demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi, kan man säga. Bläddra så ser du.
 • 1) Medlemskap

  I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, etnicitet eller religion.
 • 2) Demokrati

  Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.
 • 3) Ekonomiskt deltagande

  Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.
 • 4) Självständighet

  Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.
 • 5) Utbildning

  Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.
 • 6) Samarbete

  Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.
 • 7) Samhällshänsyn

  Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till de omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

Vem är du?

Medarbetare

Du bidrar till att stärka kooperationens livskraft i världen

Visa mig

Medlem

Du är ekonomisk med hjälp av kooperationers produkter och tjänster

Kolla ekonomin

Politiker

Du verkar för att öka mångfalden inom svenskt näringsliv

Lika villkor, tack

Bara nyfiken

Du har hört talas om kooperation och vill veta mer

Om kooperation