Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling

Svensk Kooperation instiftar ett nytt pris för att uppmärksamma det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Priset delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige.

Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet för att utveckla det kooperativa företagandet och utgör goda, inspirerande exempel. Priset heter ”Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling” och delas ut till ett företag, en organisation, ett projekt, en eller flera enskilda personer eller andra instanser som anses lämpliga. Svensk Kooperations styrelse utgör jury för priset.

Kriterier

Priset delas ut för ett initiativ, en gärning eller en insats som främjat den kooperativa utvecklingen inom Sverige. Detta kan innebära någon/något som

– Lyfter den kooperativa och ömsesidiga företagsformen på ett positivt sätt

– Utvecklar den kooperativa/ömsesidiga företagsformen

– Utgör ett gott exempel på kooperativt/ömsesidigt företagande

Insatsen kan med fördel också ha ett tydligt fokus på hållbarhet och ett starkt framtidsfokus, samt vara innovativ och banbrytande.

Nomineringen stängd

Nomineringstiden till priset är nu avslutad. Tack till alla som nominerat!

Priset kommer att delas ut på Kooperativt och Ömsesidigt Affärsforum som Svensk Kooperation anordnar den 23-24 juni 2020.